НОВО - САМОКОВСКА ЖЕНСКА НОСИЯ, ПАЗАРДЖИШКА ЖЕНСКА НОСИЯ, ЕГЕЙСКА МАКЕДОНСКА НОСИЯ и МАНОФИЛ - ГРАОВСКА НОСИЯ

МЪЖКИ БРОДИРАНИ РИЗИ --- ЖЕНСКИ ЕЛЕЦИ--- ПРЕСТИЛКИ

      

Музикални компакт дискове с народна музика издадени от Балканфолк

Балканфолк продуцира и издава музикални компакт дискове с инструментална народна музика и народни песни от България и другите балкански страни.

Поредицата Балканфолк включва музика за български танци от различните фолклорни области на България. Българската народна музика е ценена високо благодарение на своите художествени достойнства, на своята богата интонация и разнообразен ритъм. В записите на Балканфолк присъства това разнообразие на ритми 2/4, 4/4, 3/4, 6/8, 7/8, 9/8, 11/16, 15/16 и др.

До момента сме издадени следните компакт дискове (CD-та):

CD Народни танци от района на Велико Търново - Диск 1 (1997)
CD Народни танци от района на Велико Търново - Диск 2 (1997)
CD Балканфолк 98 - Български народни танци (1998)
CD Балканфолк 99 - Български народни танци (1999)
CD Балканфолк 2000 - Български народни танци (2000)
CD Балканфолк 2001 - Български народни танци (2001)
CD CD Балканфолк 2002 - Български народни танци (2002)
CD Балканфолк 2003 - Български народни танци (2003)
CD Македонска музика - Горан Алачки, акордеон (2003)
CD Пий момче вино - Вокална фолклорна група Зорница (2005)
CD Балканфолк 2005 - Български народни танци (2005)
CD CD Балканфолк 2006 - Български народни танци (2006)
CD CD Балканфолк 2007 - Български народни хора (2007)


Може да видите съдържанието на компакт дисковете и да чуете MP3 примери на включените народни хора (танци) в секция АРТИСТИ на сайта Балканфолк.Как може да ползвате безплатно музика на Балканфолк научете на БалканФолк Музика

Български English Français Deutsch Español Japanese

начало Начало    контакт Контакт                       ©2023, Балканфолк ООД